Voorwaarden

Beste bezoeker,

www.photosign.be maakt gebruik van cookies. Deze melding gebeurd bij het openen van de eerste pagina die wordt bezocht door de gebruiker en zal zich elke maand terug herhalen. Indien u doorgaat met het gebruik van de website wordt er verondersteld dat u hiermee akkoord gaat.

door het gebruik van deze website wordt u verondersteld akkoord te gaan met de voorwaarden hieronder vermeld.

Intellectueel eigendomsrecht

  • Niets van de inhoud van deze website mag gedupliceerd worden of vertoond worden op eender welk ander medium.
  • Fotografisch materiaal, in eender welke hoedanigheid, ontworpen door Photosign blijft intellectueel eigendom van Photosign.
  • De klant heeft het recht om fotografisch materiaal, ontworpen door Photosign voor de website van de klant,te  gebruiken op zijn website zolang deze online staat. Fotografisch materiaal gebruiken voor andere websites is, indien anders schriftelijk vermeld, niet toegestaan.
  • Fotografisch materiaal ontworpen voor de klant mag niet, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Photosign, gebruikt worden op een website ontworpen door een andere webdesigner dan Photosign. Bij inbreuk op deze regel zullen wij steeds vragen om de foto's te verwijderen. Indien hier geen gehoor aan wordt gegeven zullen wij een factuur opstellen overeenkomstig de gebruikelijke tarieven in zake inbreuk op het intellectueel eigendomsrecht, dit met een minimum van 100 euro per inbreuk.

Verkoopsvoorwaarden

  • Photosign behoudt het recht om elke aanvraag zonder opgave van reden te weigeren.
  • De klant behoudt het recht om een ondertekend contract, na betaling van het volledige afgesproken bedrag, stop te zetten.
  • Photosign heeft het recht om elk contract af te breken en dit zonder opgave van reden. Photosign zal in dit geval, na aftrek van de gedane kosten, het eventueel betaalde voorschot terug betalen.
  • Bij wanbetaling, dit is het overschrijden van de afgesproken betaaltermijn, heeft Photosign het recht om de website tijdelijk offline te halen (tot het totaal verschuldigde bedrag is betaald) en eventuele andere geleverde diensten terug te eisen.
  • Na aflevering van de website of andere diensten kan Photosign niet meer verantwoordelijk worden gesteld voor eventuele fouten in de website. (inclusief fouten die leiden tot financieël verlies voor de eigenaar van de website of zijn klanten)